Alla bilar behöver service, oavsett ålder

stötdämparna

En bil håller längre med bra underhåll, vilket visar att alla bilar är i behov av service. Bilservice är en del av dess naturliga underhåll. Bilar är en stor investering för de flesta och du vill att den ska vara i gott skick och hålla under lång tid. För att uppnå detta krävs mycket underhåll utspridd över hela dess livstid. Det är viktigt att du följer de servicetillfällen som anges i servicemanualen som medföljer bilen, eftersom detta är baserat på beräkningar om hur länge vissa delar kommer att hålla, så det är viktigt att den följs, eftersom fel som kan uppstå i och med att delar går sönder kan leda till kostsamma reparationer. Bilar tenderar att behöva mer service ju äldre de blir, men de behöver underhåll redan från start så att du kan minimera det underhåll som behövs när bilen blir äldre.

Under en vanlig bilservice så kontrolleras det övergripande tillståndet såväl som de delar som har indikerats att ha stor sannolikhet för att slitas ut byts. Detta är anledningen till att tidpunkten för servicen är viktig eftersom inte byte av delen kan leda till att delarna går sönder och detta får andra delar att gå sönder, vilket leder till större problem och dyrare reparationer. Bilservice ska utföras på en auktoriserad och godkänd verkstad så att du är säker på att de ersätter delar med högkvalitativa och godkända reservdelar. Dessutom att de har de specifika verktygen som behövs för att hantera några av de speciella märkesdelarna som är originaldelar

Service kan utföras när som helst av bilens livstid, eftersom du naturligtvis kan behöva utföra en oplanerad service när du känner att bilen inte fungerar optimalt, vilket kan bero på några problem som inte har upptäckts. Dina stötdämparna är en del som måste bytas ut med tiden och eftersom bilen har fyra dämpare, om du inte byter alla fyra samtidigt som du upptäcker att en är trasig, då de kommer att bryta gå sönder vid olika tillfällen.

Däck kan också kräva viss däckservice; tjänsten som erbjuds inkluderar säsongsmässigt däckbyte mellan sommar- och vinterdäck, så att du kan köra säkert eller så kan det bara vara service på däcken och se till att de är i gott skick för kontinuerlig körning. Utan bra däck med tillräckligt mönsterdjup är din körning inte så säker som den borde vara. Att undvika vattenplaning när det regnar, eller har bra fäste på snö eller is beror helt på dina däck och det faktum att du byter däck mellan säsongerna, så att du har vinterdäck på din bil under hela tiden d vinterförhållanden råder.

Ett konditionstest är ett bra sätt att få bilen undersökt för att se vilken typ av service som bilen behöver eller om den är i bra skick. De går då igenom de mesta som diskuterats ovan och rekommenderar byte eller service av vissa delar. När bilen har undersökts så vet du vad som behöver åtgärdas, eller om du kan fortsätta att köra utan någon service vid detta tillfälle.

För mer information om bilservice, besök: https://vianor.se/

Scroll to Top